Zloćudnici i dobroćudnici

U đjotiš astrologiji postoji koncept zloćudnih i dobroćudnih planeta na sanskritu „šubha“ i „krura“). Možemo ih također nazvati pozitivne i negativne planete. Postoje stalni i privremeni dobroćudnici i zloćudnici. Privremeni zloćudnici i dobroćudnici se određuju prema položaju ascendenta (ili podznaka).

Ketu i partnerstvo

Rahu i Ketu su “mjesečevi čvorovi” i predstavljaju krajnosti u našim potrebama karmičkog uravnoteženja. Mitološki Rahu je predstavljen sa glavom bez tijela, a Ketu je tijelo bez glave. U slučaju braka Ketu je dobroćudnik. Zašto?

  • Kontakt