Konjunkcija Marsa i Saturna

Trenutno se Mars približava položaju Saturna. To je događaj koji se dešava približno jednom u dvije godine. Ispreplitanje energije Saturna i Marsa zahtijeva ravnotežu između hrabrosti i ozbiljnosti, želje i suzdržavanja, mladalačke inicijative i zrelog iskustva i slično. Prigodom ove konjunkcije dijelim zgode koje su zapisane u starom epu „Ramajani“ i koje opisuju odnos energija Marsa i Saturna.

Jupiter je retrogradan

Retrogradnost Jupitera trajati će do 10.7.2018. Retrogradnost uvijek predstavlja pogled u prošlost i pogled prema unutra. Retrogradnost Jupitera predstavlja filozofsku i duhovnu introspekciju te odgovornost prema moralu i znanju koje imamo i koristimo. Jupiter u stanju retrogradnosti meditira, odnosno usmjerava svoju pažnju prema unutra i prema prošlim iskustvima. To znači da je period retrogradnosti Jupitera povoljan za prebacivanje žarišta spoznaje, znanja i mudrosti prema unutra.

  • Kontakt