Rahu i Ketu tranziti u 2019/2020

Položaji Rahua i Ketua na nebu su se promijenili; 7.3. Rahu je ušao u sideralni znak Blizanca, a Ketu u sideralni znak Strijelca. Taj tranzit će ostati nepromijenjen do 23.9.2020. Promjenu ovih položaja možemo promatrati kao promjenu perioda kroz koje svijet prolazi. Drugim riječima ovi tranziti utječu na sve nas podjednako.

  • Kontakt