Konjunkcija Venere i Marsa

Tokom druge polovice osmog mjeseca imati ćemo blisku konjunkciju Venere i Marsa na nebu. Svi znamo simbole Venere i Marsa. To su simboli ženskog i muškog. Pri ovoj konjunkciji dešava se susret ženskog i muškog principa te potreba za uravnoteženje ova dva principa.

  • Kontakt