Odnos Merkura i Venere

Povodom trenutne konjunkcije Venere i Merkura koji su blisko povezani ovog vikenda, navodim opise odnosa ta dva arhetipa ili simbola iz raznih mitologija svijeta. U dijelu vedskih spisa Šukra (Venera) i Budha (Merkur) su opisani kao prijatelji. Budha je rođen iz nezakonite ljubavne veze Ćandre (Mjesec) i partnerice Brihaspatija (Jupitera) po imenu Tara. Ta nezakonita veza, odnosno preljub, rezultirao je sukobom Jupitera i Mjeseca. Pri sukobu Brihaspatija i Ćandre Šukra je, kao neprijatelj Brihaspatija, stao na stranu Ćandre i pomogao mu u boju sa armijom koju je predvodio Brihaspati. Venera i Merkur su na taj način prijatelji, dok je Venera u stalnom neprijateljstvu prema Jupiteru, a iz ove zgode je očito da se Šukra postavlja kao zaštitnik Budha. Na taj način možemo shvatiti da među osobnostima koje predstavljaju planete zodijaka postoje dvije strane ili dva tabora. No, Tara (partnerica Brihastatija – Jupitera) se, sa svojim sinom Budhom, naposlijetku vratila Brihaspatiju. Budha je bio prihvaćen u svoju novu obitelj zbog svoje inteligencije i odlične spodobnosti da uči i usvaja znanja i vještine. Njegova reputacija ja u tolikoj mjeri porasla da mu je dana uloga jedne od “nava-graha”, odnosno devet graha (planeta) koje čine osnovne elemente zodijaka. Rivalstvo među Jupiterom i Venerom je i dalje trajalo na razne načine, ali se Merkur nikad nije miješao u te sukobe i ostao je “prijatelj” s Venerom iako ga je druga strana prihvatila kao svoga. Što iz ove prispodobe zaključujemo u vezi trenutne konjunkcije? Venera i Merkur su prijateljski par. Venera predstavlja materijalna i ovozemaljska zadovoljstva i uvijek je u “neprijateljstvu” sa Jupiterom koji je na strani duhovnosti i odricanja od materijalnih uživanja. No i Venera i Jupiter, odnosno i Šukra i Brihaspati imaju zajedničku težnju: uzdignuti se do višeg nivoa svjesnosti, u konačnici do duhovne svjesnosti. Razlika je u tome što Venera i Jupiter…

  • Kontakt