Saphala ekadaši

Jedanaesti dan nakon punog i mladog Mjeseca je ekadaši i smatra se svetim danom Višnua te se na ovaj dan preporučuje post. Posteći od žitarica i mahunarki, konzumirajući laganu vegetarijansku hranu, pročišćavamo svoju egzistenciju od nagomilanih karmičkih reakcija. U nedjelju 7. 1. 2024. je ekadaši pod imenom Saphala. Opisan je u Bhavišja-uttara Purani na sljedeći način.

Mokšada Ekadaši

Mokšada ekadaši nastupa u vrijeme svijetlog dijela mjeseca Margaširša. Ovaj ekadaši je poznat kao Mokšada zato što pročišćava vjernog bhaktu od svih grešnih posljedica i daruje mu oslobođenje. Božanstvo koje se štuje na ovaj ekadaši je Gospodin Damodara. Osoba Ga treba obožavati s incensom, ghee lampicom, mirisnim cvijećem i Tulasi manjari (pupoljci).

Utpanna Ekadaši

U petak, 8.12. je ekadaši pod nazivom Utpanna ekadaši. Ovdje je opis tog ekadašija iz Bhavišya-uttara Purane gdje se kaže da se onaj tko čuje barem jednu rečenicu o slavama ekadašija oslobađa velikih grijeha kao što je ubojstvo brahmane.

  • Kontakt