Rahu u Ribama i Ketu u Djevici

Krajem prošlog mjeseca, točnije 30. 10. 2023., Rahu je prešao granicu Ovna i ušao u znak Riba, a Ketu u znak Djevice. U ovim znakovima će se zadržati do 18. 5. 2025. Ovo nije čest tranzit, ponavlja se svakih osamnaest godina, a Rahu i Ketu se u jednom znaku zadrže godinu i pol dana.

Pašankuša (Papankuša) ekadaši

U srijedu 25. 10. 2023. je ekadaši koji se naziva Pašankuša ekadaši. Na ovaj dan treba se obožavati Padmanabha Božanstvo, Gospodin Višnu lotosolikog pupka u skladu s arcana vidhijem (propisi). Slijedeći ga, osoba može doživjeti sve božanske užitke koji se mogu osjetiti na rajskim planetima i na kraju dostići oslobođenje.

Indira Ekadaši

U utorak 10. 10. je ekadaši. Ovaj je dan opisan u Brahma Vaivarta Purani: Taj Sveti dan zove se Indira ekadaši. Ako osoba posti na taj dan, svi se njezini grijesi brišu, a njezini preci koji su upali u pakao bivaju oslobođeni. O najbolji među kraljevima, onaj tko samo čuje za taj sveti ekadaši postiže veliku dobrobit koja se inače stječe žrtvovanjem konja.

  • Kontakt