Ketu i partnerstvo

Rahu i Ketu su “mjesečevi čvorovi” i predstavljaju krajnosti u našim potrebama karmičkog uravnoteženja. Mitološki Rahu je predstavljen sa glavom bez tijela, a Ketu je tijelo bez glave. Ketu se inače naziva “mokšakaraka”, odnosno onaj koji pokazuje mokšu ili oslobođenje od materijalnog svijeta. Ketu predstavlja odricanje od nižih vrijednosti kako bi stekli više vrijednosti. Ketu se smatra zloćudnikom jer predstavlja sve viškove kojih se trebamo odreći i koji su suvišni.
U slučaju braka Ketu je dobroćudnik. Zašto? Zato što predstavlja više ciljeve. Brak je zajednica dvoje ljudi koji su posvećeni višem cilju života. To je okruženje u kojem se dvoje mogu osjećati zaštićeno, podržano i sigurno u svakom smislu i na taj način imati potporu od partnera za ostvarenje viših ciljeva života. To treba biti smisao braka, zapravo smisao svih aktivnosti: ostvarenje viših ciljeva ljudskog života. Pošto Ketu predstavlja održanje dharme (ili smisla i svrhe ljudskih života) on pomaže supružnicima da slijede put istinoljubivosti i pravednosti i na taj način napreduju u svom putu prema ostvarenju suštine života. Na taj način Ketu ne može biti nepovoljan za brak. No, tu dolazimo do realnosti. Koliko je brakova ustvari bazirano na iskrenoj želji za suradnjom u ostvarenju istinskih viših ciljeva života, kao što su to dharma, duhovnost, oslobođenje? Ketu uklanja svo ono što je nepotrebno i prisiljava nas da se spojimo sa istinom i svrhom. Zato je dobar za brak, ali ako brak nije baziran na istini i svrhi onda takav brak pod utjecajem Ketua propada.
To znači da utjecaj Ketua na dijelove natalne karte koji su povezani sa partnerstvom i brakom može biti jako dobar za uspostavljanje braka koji je baziran na istinskim vrijednostima dharme i istine. Drugim riječima; ako je brak pod bilo kakvim utjecajem Ketua, položajem ili periodom, baziran na istini i dharmi onda ima dobre šanse da uspije, prosperira i napreduje. Ako nije takav, ako postoji nemoral i neistina onda će vrlo teško opstati.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Comments

  • Kontakt