Zodijak – sideralni i tropikalni

ZODIJAK – SIDERALNI I TROPIKALNI

Kada sa našeg stajališta na Zemlji gledamo nebo, ono što nas, kao astrologe, zanima, je pojas koji se proteže 9 stupnja u svaku stranu od nebeskog ekvatora (odnosno projekcije zemaljskog ekvatora na nebu). Taj pojas u astrologiji nazivamo zodijak. Planete koje promatramo gibaju se unutar tog pojasa, a u pozadini možemo vidjeti zvijezde koje tvore sazviježđa koja u Vedskoj astrologiji nazivamo nakšatre. Pošto krug nema početka ni kraja trebamo odabrati jednu točku na nebu koja će označavati početak našeg zodijaka. Sazviježđa koja vidimo u pozadini zodijačkog prstena su nepokretna te se na osnovu njih, u Vedskoj astrologiji, određuje početna točka zodijaka. Zvijezda koja je danas poznata kao Zeta Piscium označava početak zodijaka, odnosno nulti stupanj prvog zodijačkog znaka, Ovna. Ta zvijezda danas nije više vidljiva pa njenu lokaciju određujemo po zvijezdi Spica koja se nalazi točno nasuprot Zeta Piscium zvijezdi, odnosno 180 stupnjeva od Zeta Piscium zvijezde.

Kao što znamo, astrologija se bazira na promatranju planeta Sunčevog sistema koji se gibaju zodijakom. Od sedam planeta dvije su najvidljivije i sukladno tome najizraženijeg utjecaja; Sunce i Mjesec. Nazivamo ih svjetlećim nebeskim tijelima. Zodijak se sastoji od 360 stupnjeva i može se

podijeliti u dva dijela od 180 stupnjeva. Vladavina nad jednom polovinom zodijaka je dodijeljena Suncu i ta polovina se naziva Dakšinajana (što znači južna polovica). Ona počinje na nultom stupnju Lava, a završava na nultom stupnju Vodenjaka. Drugom polovinom vlada Mjesec i ona se naziva Utarajana (sjeverna polovica), a počinje na prvom stupnju Vodenjaka i završava na tridesetom stupnju Raka. Na taj način svaka od dvije svijetleće planete vlada nad svojom polovicom zodijaka. Dvije polovine su zatim podijeljene svaka u šest dijelova od trideset stupnjeva.

Nad Rakom, znakom koji je na granici između dvije polovice, vlada Mjesec, a nad drugim graničnim znakom, Lavom, vlada Sunce. Ostalim dijelovima je zatim pridodana vladavina ostalih planeta i to onakvim redom kakvim su te planete udaljene od Sunca. Najbliža planeta Suncu je Merkur i on vlada znakovima koji slijede nakon Raka i Lava, a to su Blizanci i Djevica. Sljedeća je Venera i ona vlada Bikom i Vagom. Zatim Mars koji vlada Ovnom i Škorpionom. Jupiter vlada Ribama i Strijelcom, a Saturn Vodenjakom i Jarcom. Zodijak koji smo na ovaj način opisali naziva se sideralni zodijak. Značajno za njega je da se njegov početak određuje na osnovi položaja nepomičnih zvijezda na nebu i to konkretno zvijezde Zeta Piscium. Zvijezde su nepomične i ovaj zodijak je isto tako nepomičan. Zato se u Vedskoj terminologiji naziva Nirayana zodijak (što znači nepomičan).

To je važno shvatiti kako bismo razumijeli razliku između sideralnog zodijaka i tropikalnog zodijaka. Vedska astrologija u svojim proračunima upotrebljava sideralni zodijak (osim u nekim rijetkim slučajevima). Astrologija koju poznajemo na zapadu koristi tropikalni zodijak. Objasnimo razliku između tropikalnog i sideralnog zodijaka: početak tropikalnog zodijaka se određuje prema položaju Sunca na dan proljetne ravnodnevnice. Položaj na kojem se Sunce nalazi toga trenutka je nulti stupanj Ovna i označava početak zodijaka. Promatranja potvrđuju da se Sunce ne nalazi na istom položaju sideralnog zodijaka svake godine na dan proljetne ravnodnevnice. Za točno godinu dana Sunce pređe 360 stupnjeva umanjeno za vrijednost od 50 1/3 sekundi stupnja. Tako položaj Sunca ove godine na dan proljetne ravnodnevnice neće biti isti kao položaj Sunca na isti dan prošle ili sljedeće godine u sideralnom, nepomičnom, zodijaku.

Na taj način se isto tako početak zodijaka, nulti stupanj Ovna, pomiče unatrag za 50 1/3 sekundi stupnja godišnje u odnosu na početak sideralnog zodijaka. Tropikalni zodijak iz tog razloga nazivamo Sayana zodijak (ili pomični zodijak). Vrijeme koje je potrebno da tropikalni zodijak napravi cijeli krug u odnosu na početak sideralnog zodijaka iznosi 25 870 godina. Postoji trenutak kada se početak tropikalnog i sideralnog zodijaka poklapaju i taj je slučaj zadnji put zabilježen “nedavno”, 285. godine. Trenutna razlika između početaka dvaju zodijaka je približno 23 stupnja i 52 minute. Naravno, ta se vrijednost svake godine povećava. Postoje različita mišljenja o vrijednosti godišnjeg pomaka koji se naziva Ajanamša ili precesija. Najčešće upotrebljavana vrijednost ajanamše se naziva Lahiri i njena upotreba je preporučena od strane vlade Indije.

RAZLIKE IZMEĐU ĐJOTIŠA I ASTROLOGIJE NA ZAPADU

Mnoge zbunjuje razlika u korištenju zodijaka između astrologije kakva se prakticira na zapadu (ili zapadnom dijelu planete ili današnje civilizacije na planeti na kojoj živimo) i vedske astrologije odnosno đjotiša.
Ako nekoga upitate “što si po horoskopu?” reći će vam znak u kojem se nalazi Sunce. Očito je da se Sunce smatra zvijezdom od najvećeg utjecaja ili barem tolikog utjecaja da može odrediti opći i prepoznatljivi karakter osobe i sve ostale okolnosti i događaje. Skoro svi horoskopi na zapadu se baziraju na znaku Sunca i na osnovu tog znaka se izvode tumačenja, predviđanja i ostale astrološke analize.

Na istoku, preciznije u Indiji, na isto pitanje osoba će vam najčešće odgovoriti sa znakom u kojem se nalazi Mjesec (iako je danas utjecaj zapada i zapadne astrologije u Indiji sve veći). Tu vidimo određenu razliku u shvaćanju životnih vrijednosti i određivanju prioriteta.
Mjesec se u đjotišu smatra vrlo bitnim, a pogotovo njegov položaj u sazviježđu (nakšatri). Znak u kojem se nalazi Mjesec naziva se “đanma raši” ili znakom rođenja, a sazviježđe u kojem se on nalazi naziva se “đanma nakšatra” (sazviježđe rođenja). Mjesec tako zauzima položaj koji je u zapadnoj astrologiji zauzelo Sunce.
Možemo reći da Sunce i Mjesec tako simbolički predstavljaju razliku između kultura i mentaliteta istoka i zapada. Sunce predstavlja princip muškog koji je aktivan, materijalistički, agresivan i egoističan. Mjesec je ženski princip; odan, duhovan, prijemljiv i kreativan. Mjesec predstavlja unutrašnjost, srce, dom i majku (kraljicu) i osjećaj pripadnosti zajednici, a Sunce vanjštinu, osvajanje i vladanje, ego (ponos, bilo lažni ili pravi), oca, državu (organiziranu instituciju), vladara odnosno kralja. Kroz ove simbole možemo vidjeti da je “zapadna” civilizacija zaista orijentirana prema osobinama Sunca, dok je “istočna” kultura i mentalitet ljudi orijentiran više na karakteristike Mjeseca. Zbog toga je razumljiva razlika u perspektivi koja se odražava u razlici u određivanju početne točke zodijaka. Vedski horoskop ili đjotiš tako ima drugačiju perspektivu i gleda na svijet i život pojedinca sa drugačijim gledištem i shvaćanjem.

Opće je poznato da ljudi na istoku razmišljaju u okviru vječnosti duše. Razmišljaju kako duhovna duša prelazi iz jednog tijela u drugo tijelo, a pošto je duša vječna, neuništiva i besmrtna proces mijenjanja tijela je beskonačan i naziva se “samsara”. Sljedeće tijelo i okolnosti u kojima se duša rađa zaslužujemo aktivnostima u ovom i prošlim životima. To se može nazvati “zakon karme”. Riječ “karma” vuče korijene iz termina koji označavaju “aktivnost” ili “djelovanje”.
Na zapadu smo učeni drugačije; ne uzima se toliko u obzir vječnost duše već se podučava da je ovo jedini život koji osoba ima i da ga stoga treba iskoristiti bez obzira na posljedice. Neke religiozne dogme, koje svojim utjecajem oblikuju kulturu zapada, govore da prije ovog života duša nije postojala i nakon ovog života odlazi ili u vječni pakao ili u vječni raj. Namjera mi nije raspravljati ili pokazati nedostatke bilo koje od ove dvije ideje nego pokazati razlike u kulturi i razmišljanju ljudi na zapadnoj i istočnoj polutki planete. Također, naravno da je ovakvo predstavljanje ideja u jednoj rečenici izuzetno površno i puno nedostataka. No, neupitno je da postoje razlike u filozofskim postavkama i obrascima razmišljanja ljudi na zapadu i istoku koje su rezultati tisuća godina indoktriniranja razno-raznih učenja, religija, filozofija i slično.
Đjotiš uzima u obzir vječnost duše koja je u kulturi istoka neupitna činjenica. Na zapadu se traže znanstveni dokazi za reinkarnaciju i duhovnu prirodu duše. Dakle, na zapadu o tome još debatiramo i postoje mnogi vatreni protivnici koncepta reinkarnacije.
Đjotiš zato gleda na život osobe kao na jedan od mnogih života u nizu samsare, neprekinutog niza rađanja i umiranja. Normalno je stoga da uz pomoć đjotiša možemo iščitati okolnosti prošlog života i način na koji se one manifestiraju u ovom životu i naravno kako sve to utječe na sljedeći život ili sljedeću inkarnaciju. Đjotiš smatra da život pojedinca ima višu svrhu ili smisao. Taj smisao nije samo u okviru ovog jednog i jedinog života nego se proteže na kompletnu duhovnu evoluciju vječne duše i njen prolazak kroz mnoge živote i materijalne svjetove. Zato je perspektiva đjotiša drugačija od perspektive zapadne astrologije.

Tropikalni zodijak, koji se koristi na zapadu, prati promjene godišnjih doba. Sideralni zodijak (koristi se u đjotišu) se bazira na “nepokretnim” točkama na nebu, odnosno zvijezdama. Tropikalni zodijak je pokretan i pomiče se duž nepokretne pozadine zvijezda. Tropikalni zodijak tako označava nešto što je promjenljivo i u skladu sa vremenom ili promjenama vremena. Sideralni zodijak opisuje “vječnu” ili stalnu pozadinu koja je takva kakva jeste bez obzira na vanjske promjene.
Normalno je da promjene godišnjih doba utječu na život ljudi i organizaciju kompletne civilizacije na planeti. Te promjene određuju navike, običaje, ponašanje, razmišljanje i dirigiraju kompletnim kulturama i civilizacijama te ključnim pitanjima opstanka čovječanstva na planeti. No, sve u svemu te su promjene privremene i govore o određenom trenutku u povijesti svijeta, kultura, civilizacija i čovječanstva. Sideralni se zodijak temelji na stalnim i nepromjenjivim vrijednostima, možemo reći na vrijednostima duhovne prirode koje su uvijek, u svakoj civilizaciji i kulturi, prisutne, trajne, uvijek iste i nepromjenjive.
Kroz sideralni zodijak vidimo pozadinu sveg događanja, njen trajni učinak na opću (vječnu) duhovnu evoluciju kako pojedinca tako i civilizacija u globalu. Možda u ovom trenutku ne možemo shvatiti značenje vječnosti duše (atme) i rezultata naših djela koji odjekuju u vječnosti. Preokupirani smo sa trenutnim događanjima i vizija nam nije takva da možemo percipirati duhovni smisao i svrhu vječne žive čestice, osobnog bića ili duše (atme). No, to ne znači da taj smisao ne postoji i da svako od nas nije dio cjeline i da ne zauzima određeni položaj u odnosu na vječnost i kompletni smisao postojanja sebe i okoline. Svatko od nas uvijek ima određeni odnos sa okolinom, ne samo sa onim promjenjivim vrijednostima trenutne kulture i civilizacije nego i sa vječnim vrijednostima duhovnih principa i istinske duhovne realnosti koja je iznad trenutnih materijalnih previranja na planeti Zemlji.

Zbog svega toga đjotišom možemo vidjeti stvari drugačije nego što nam to zapadna astrologija omogućava. Ako shvatimo ovih nekoliko razlika onda razlog za zbunjenost može jednostavno nestati jer shvaćamo da gledamo istu stvar iz različite perspektive i normalno je da vidimo drugačije stvari. Iste stvari različito razumijemo, točka sa koje krećemo u istraživanje je drugačija, osnovne postavke životnih vrijednosti su drugačije i zato postoje razlike.
Naravno, ovo je samo nekoliko poanti iz mojeg skromnog razmišljanja koje nikako nije potpuno i savršeno. Svaki autor vedske ili zapadne astrologije može dodati svoje mišljenje ili zaključke koje može biti drugačije ili nadopuniti ovu moju skromnu perspektivu.

RAZMIŠLJANJA O SIDERALNOM I TROPIKALNOM ZODIJAKU

Za neke od vas koji to ne znaju u đjotiš astrologiji se koristi sideralni zodijak koji se razlikuje od tropikalnog zodijaka koji je u upotrebi u zapadnoj astrologiji. U đjotiš astrologiji koristimo drugačiju perspektivu kako bi vidjeli život i događanja, pokušavamo vidjeti životne okolnosti iz drugačijeg kuta. Tropikalni i sideralni zodijak imaju svoj temelj i svrhu, ali treba ih shvatiti odvojeno i ne miješati jednog sa drugim. Sideralni zodijak se vezuje na stvarne položaje zvijezda na nebu dok je tropikalni zodijak vezan na ravnodnevnicu koja se svake godine pomiče i zato postoji odstupanje od jednog do drugog zodijaka. Ako tehnički pogledate u nebo u trenutku Vašeg rođenja Sunce se nalazi u određenom astronomskom zviježđu i to je astronomski, stvarni, položaj Sunca No u tropikalnom zodijaku je taj položaj pomaknut i često se Sunce ne nalazi u istom znaku.
Sideralni se zodijak dakle oslanja na stvarne položaje zvijezda koji se ne mijenjaju tokom vremena ili pod utjecajem sezona, doba ili slično. Tropikalni zodijak je vezan za promjenjiva gibanja u prirodi i tumačenje se stoga tijekom vremena mijenja. Svaki zodijak ima svoju svrhu i treba shvatiti da ta dva zodijaka pričaju o različitim nivoima realnosti; jedan je stalni, a drugi privremen. No, ono što je privremeno je ipak u trenutku u kojem živimo stvarno, barem u sadašnjem trenutku, dobu ili periodu. Sideralni zodijak priča drugačiju priču i daje drugačije uvide, a ti uvidi nisu vezani za promjene doba, sezone, promjenu mode i slično. Duša je vječna, to uzimamo u obzir i kroz sideralni zodijak promatramo trenutak u evoluciji duše i evolutivni zadatak duše u određenom trenutku.

Collage property of Felipe Posada / The Invisible Realm

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Comments

  • Kontakt